Internasjonalisering med digitale verktøy - meningsfullt samarbeid på budjett

Ungdomsskole, Videregående

2017-11-29 15:35 – 16:20

Sal 1
I 2015 og 2106, gjennomførte lærerne Mathias Rosenqvist (Stockholm), Aleksander (Bergen) og Paul Darvasi (Canada) et omfattende undervisningsopplegg om spill/digital litteratur. Ved hjelp av enkle digitale samarbeidsverktøy som Facebook, Skype og Google Hangouts arbeidet elevene våre i tett samarbeid om en rekke oppgaver og prosjekter knyttet til spillnovellen Gone Home.
I foredraget vil vi presentere hvordan man kan gjennomføre omfattende internasjonale prosjekt uten å forlate klasserommet. Dette er verdifullt for å gi alle elever erfaringen av internasjonalisering uavhengig av om de får muligheten til å reise på utveksling. Samarbeidsmodellene vi har brukt kan også være svært nyttige å ta i bruk for klasser som skal på utveksling for å skape tettere bånd både før og etter reisen.