Ledelse i digitaliseringens tid

Barnehage, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2017-11-29 15:30 – 16:15

Sal 7

Digitalisering endrer vårt samfunn i eksponentiell fart. Den bringer med seg store rikdommer for sluttkunder og skaper nye utfordringer for det etablerte næringslivet og for samfunnet forøvrig. Noen utfordringer er godt diskutert, slik som personvern, og noen mindre forstått, slik som polarisering. Også behovet for livslang læring blir et av de store temaene i arbeids- og utdanningspolitikk fremover. Hva er hovedkonsekvensene for norsk samfunn og skole? Hvordan vi kan best tilpasse oss og drive denne endringsreisen på en konstruktiv måte som ledere og lærere.

Dette foredraget er tilgjengelig for alle deltakere på både barnehage-, skole- og ledersporet.