Prosjektbasert læring om kildekritikk - Slik jobber vi ved undheim skule!

Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2017-11-30 10:00 – 10:45

Sal 1

Elevene våre lever i en overflod av informasjon og desinformasjon. Hvilke verktøy kan skolen gi dem for å navigere i det post-faktuelle samfunnet, slik at de kan skille fakta fra fake news, følelser fra fornuft? Hør hvordan ungdomstrinnet ved Undheim skule jobber prosjektbasert for å prøve å finne og skape sammenheng og sannhet. Lærere derfra deler ideer, erfaringer og elevarbeid.