Innholdet retter seg mot ledere og beslutningstagere på alle nivåer i skole og barnehage, men også lærere i barnehage og skole med interesse for ledelse og skoleutvikling kan melde seg på dette programsporet.  Man får da tilgang til alle porgramsporene på SETT.

Meld deg på her!

2017-11-29

2017-11-30