Barnehage- og skolesporet

Sporet er for ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole. (Vi gjør oppmerksom på at denne billetten ikke gir adgang til Ledersporet).

Leder- og skoleutvicklingssporet

Innholdet retter seg mot ledere og beslutningstagere på alle nivåer i skole og barnehage, men også lærere i barnehage og skole med interesse for ledelse og skoleutvikling kan melde seg på dette programsporet. Man får da tilgang til alle porgramsporene på SETT.

Messedeltaker

Vil du besøke utstillingen, registrerer du deg her. (Vi gjør oppmerksom på at denne billetten ikke gir tilgang til konferansen. Har du meldt deg på konferansen, behøver du ikke å registrere deg som messedeltaker).

BARNEHAGE- OG SKOLESPORET - EN ELLER TO DAGER

To dager 1195 NOK,- En dag 795 NOK

795 NOK

Vi gjør oppmerksom på at denne billetten ikke gir adgang til Ledersporet.

LEDER- OG SKOLEUTVIKLINGSSPORET

To dager

2 795 NOK

Gir tilgang til alle porgramsporene på SETT i to dager

MESSEDELTAKER

Messedeltaker på utstillingen (Ikke konferensen)

GRATIS

Vil du besøke utstillingen, registrerer du deg her. (Vi gjør oppmerksom på at denne billetten ikke gir tilgang til konferansen.

Medlem i Utdanningsforbundet?

Då får du 10 % reduksjon i registreringsavgiften! Velg noen av billettene nedenfor.

UTDANNINGSFORBUNDET – BARNEHAGE- OG SKOLESPORET - EN ELLER TO DAGER

En dag 715,50 NOK, To dager 1075,50 NOK

715,50 NOK

UTDANNINGSFORBUNDET – LEDER- OG SKOLEUTVIKLINGSSPORET

To dager

2515,50 NOK

Gir tilgang til alle porgramsporene på SETT i to dager

UTDANNINGSFORBUNDET – LÆRERSTUDENTER (MAKS 100 STUDENTER)

Lærerstudenter som er medlemmer i Pedagogstudentene, tilbys gratis konferansebilletter. Først til mølla!

GRATIS

Måltider og overnatting dekkes ikke av deltakeravgiften, men det vil være både kafeer og restauranter åpne i utstillingsområdet begge dagene.