Inspirerende seminarer

Konferanseprogrammet på SETT gir inspirasjon direkte fra lærere i barnehage og skole, skoleledere og leverandører som har erfaring med å endre og utvikle skolens og barnehagens måte å lære på. Innholdet presenteres gjennom inspirerende seminarer, forelesninger og mer praktiske workshops. Hensikten med konferansen er å gi deg nye, interessante ideer til hvordan du praktisk og konkret kan utvikle både deg selv, skolen eller barnehagen i nye, spennende retninger.

 

To konferensespor

Det som er spesielt med SETT er at det finnes så mange valgmuligheter og parallelle forelesninger hele tiden og du slipper å velge de ut på forhånd. Du bestemmer deg når du er kommet og går på det som passer dine interesser best.

Les mer om de to sporen her:

>>Til Barnehage- og skolesporet
>> Til Leder- og skoleutvicklingssporet

Årets temaer

Mestre det digitale samfunnet og mestre livet

Digitaliseringen gjennomsyrer samfunnet. Via sosiale medier kan alle delta i det offentlige ordskiftet. Samtidig får vi flere utfordringer, spesielt i forhold til personvern. Hvordan forberede vi elevene våre på hva som venter dem? Hva skal til for at de skal bli velfungerende samfunnsborgere som mestrer livet, skolen og det digitaliserte samfunnet? Kan digitaliseringen bidra til et verdiløft i opplæringen? Innenfor denne rammen deler lærere og skoleledere erfaringer og strategier de benytter seg av i arbeidet. Kildekritikk, skytjenester, tekstproduksjon online og sosiale medier er temaer som behandles.

Hvordan utnytter vi teknologien?

Når undervisningen har blitt bedre ved bruk av digitale verktøy, hvilke grep har lærerne da tatt? Hvordan kan digitale verktøy bidra til at elevene lærer mer og bedre? Hvordan kan bruk av teknologi øke motivasjonen for læring, tilpasse undervisningen og styrke eleven? Ny teknologi gir nye muligheter og vi får vite hvordan den best kan utnyttes.

Barnekultur på ramme alvor

Med en ny rammeplan i hånden skal barnehagelærere landet over ta barns hverdag på alvor. Men hva er egentlig barnekultur på 2000-tallet, og hva må vi vite for å skape et innhold som gir mening for barna? Daglig leker og lærer barn  i omgivelser hvor digitale hjelpemidler får en stadig større plass. Hvordan påvirkes barna av den konstante informasjonsflyten som omgir dem? Hvordan kan nettbrett, koding og Pokemon Go benyttes for å oppmuntre til kreativitet og lek? I følge forslaget til ny rammeplan skal barnehagens digitale praksis bidra til barnas lek, kreativitet og læring. På SETT vil vi se nærmere på hvordan vi kan løse dette oppdraget.