Ingvild Vikingsen skogestad

Lektor, Knappskog skule

Ingvild Vikingsen skogestad

Lektor, Knappskog skule

Biografi

Ingvild er lektor og jobbar på Knappskog skule, ein barneskule i Fjell kommune. Ho er utdanna allmennlærer og underviser difor i dei fleste fag. Hausten 2015 kasta ho lærebøkene ut av klasserommet og såg seg om etter andre pedagogiske løysingar for ein digital skulekvardag. Klassa hennar går skuleåret 2016/2017 på 6.trinn.