Kristoffer Dekke

Lærer på Torstad ungdomsskole i Asker

Kristoffer Dekke

Lærer på Torstad ungdomsskole i Asker

Biografi

Kristoffer Dekke er utdannet adjunkt ved høyskolen i Buskerud og Vestfold, med fagene samfunnsfag, matematikk og kroppsøving. Jobber på Torstad ungdomsskole i Asker og E-pedagog og med i digitaliseringsgruppen ved skolen.