Om SETT

Inspirerendre foredrag

På SETT kan du få inspirasjon direkte fra andre lærere, barnehagelærere, skoleledere og leverandører. De viser deg hvordan du praktisk og konkret kan utvikle deg selv og skolen/barnehagen din i nye spennende retninger.
Innholdet presenteres gjennom inspirerende foredrag og praktiske workshops.

Velg foredrag når du kommer på konferansen
Du registrerer deg ikke på spesifikke foredrag i forkant av konferansen, men bestemmer hvilke foredragsholdere du vil høre på når du kommer. Vær obs på at du må ha en konferansebillett som gjelder for det sporet du vil gå på.
I tillegg til konferansen kan du besøke messehallen. Der vil engasjerte utstillere la deg teste ut det nyeste innenfor læringsteknologi og invitere deg til diskusjoner og miniforedrag.

Velg hvilket spor du vil gå på

Velg mellom Barnehage- og skolesporet eller Leder- og skoleutviklingssporet. Du kan også velge å kun registrere deg som besøkende på utstillingen. Da får du gratis tilgang til selve utstillingen, men ikke til forelesningene.

Spennende utstilling

I utstillingen på SETT møter du mennesker som representerer de nyeste produktene og tjenestene innenfor innovativ og digital læring.
Rundt 100 utstillere er på plass for å gi deg informasjon om digitale enheter, programvare, klasseromsinnredning, pensum, ulike utdanninger og mer. Alt tilrettelagt for skoler og barnehagers verden!

SETT´s historie

SETT står for ”Scandinavian Education Technology Transformation” og er Skandinavias største messe og konferanse for moderne og innovativ læring.
Siden oppstarten i Stockholm 2012 har SETT hatt en formidabel vekst og suksess. I fjor var det mer enn 8 000 besøkende på konferansen i Stockholm. SETT-konferansen har som mål å løfte frem det fremste innenfor digitale (og andre) verktøy for læring og utvikling i skolen.

ARRANGØR

Easyfairs er en del av Europas største messeselskap Easyfairs Group og arrangerer et 50-talls egne messer hvert år i Sverige. Artexis driver to av landets mest moderne messeanlegg – Kistamässan, MalmöMässan og Åbymässan. Kistamässan i Stockholm har siden starten i 2008 etablert seg som en moderne møteplass for messer og eksterne arrangementer, med et anlegg på totalt 15 000 kvadratmeter. MalmöMässan i Hyllie har et anlegg på 20 000 kvadratmeter og er i første rekke beregnet for messer og kongresser, men er også egnet for arrangementer som krever større innendørsarealer. Åbymässan ligger på samme sted som Åby Arena i Mölndal. Dette er et helt nytt reisemål for møter og opplevelser med 10.500 kvadratmeter utstillingsområde. Les mer her.

Meet In Grid er et produksjonsselskap som skaper moderne arenaer for læring og endring. Vår pasjon og drivkraft er læringens kraft. Vi tror på magiske møter – det er i inngrep med andre endringer skjer og forsterkes. Les mer her.

SAMARBEIDSPARTNERE

Oslo kommune er Norges største skoleeier, og Osloskolen består av nesten 90.000 elever og lærlinger, og over 15.000 ansatte. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning og fagopplæring. Etaten har også ansvar for Fagskolen Oslo Akershus, pedagogisk-psykologisk tjeneste, Aktivitetsskolen og Sommerskolen Oslo. Les mer her.

Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet. Vår viktigste oppgave er å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Det gjør vi ved at vi sammen ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Les mer her. 

Lørenskog kommune består av 13 skoler og 19 kommunale barnehager. Samlet er det over 4000 barn og elever fordelt mellom barnehage og skole. I Lørenskog kommune arbeides det målrettet med kommunalt prosjektarbeid for å få til god implementering av teknologi i utdanningsinstitusjonene. Les mer her.

Rull til toppen